Cách Bảo Vệ Bản Thân Và Người Khác

Cách Bảo Vệ Bản Thân Và Người Khác

Cách Bảo Vệ Bản Thân Và Người Khác

Ba cách quan trọng để làm chậm sự lây lan:
1. Đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân và người khác, cũng như góp phần ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.
2. Duy trì khoảng cách ít nhất 6 feet (khoảng 2 chiều dài cánh tay) với người khác không sống cùng quý vị.
3. Tránh các đám đông. Quý vị càng tiếp xúc với nhiều người thì khả năng phơi nhiễm COVID-19 của quý vị càng cao.

Đọc tiếp